naše produkty nakupujte zde
 

Energie - Orgonity

 

S teorií orgonového výzkumu přišel jako první rakousko-americký psychoanalytik a psychiatr Wilhelm Reich, žák Sigmunda Freuda. Kromě studií struktury charakteru člověka přejal Freudův koncept libida a rozšířil ho o nové poznatky. Byl přesvědčen, že libido je energií, která podléhá stejným fyzikálním zákonitostem jako jiné formy energie. Později výklad libida přeformuloval a  posunul ho do teorie orgonu – univerzální bioenergetické síly. Dospěl k přesvědčení, že orgon má kosmický původ a nevzniká v těle, ale člověk je jeho přijímačem.
V letech 1930 až 1940 Wilhelm Reich studoval a měřil existenci této éterické energie jinak také nazývanou jako životní energie (chi, prána aj.) Zjistil, že střídavým naskládáním skelné vaty (organické hmoty) a drátěnky (neorganické hmoty) přitahuje a sbírá éterickou energii v positivní formě OR (POR) a v negativní formě DOR. Sestavil velké boxy, které pojmenoval orgonovými akumulátory. S jejich použitím léčil různá onemocnění pouhým pobytem v této „krabici“ po určité časové období.
Lze si jej představit jako skříň či místnost, kde je nahromaděno  mnohem větší množství energie než je v bezprostředním okolí akumulátoru. Stěny skříně jsou opláštěny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungují jako jednosměrně propustný ventil. Organické látky mají tendenci éterickou energii přitahovat, nabíjet se jí a držet ji v sobě (akumulovat).
Po Reichovi se orgonovým bádáním zabývalo několik dalších nezaujatých vědců. Výzkum probíhá i v současnosti.

 
Naše životní prostředí je často přeplněno neviditelnou spletí energetických a informačních polí. Tato pole mohou negativně ovlivňovat život nás všech. V rodinných domech a zejména ve víceposchoďových budovách populaci obklopují magnetická, elektrická a statická pole s různými vlnovými délkami. Všechny již zmíněné vlivy ještě znásobují vlivy geopatogenních zón, ke kterým v současnosti přibyly ještě negativní mikrovlnná záření spotřebičů a sítě bezdrátového připojení internetu WIFI. Každý z nás je tak vystaven působení záření z televizorů, počítačů a dalších přístrojů, které přidává na škodlivosti prostředí, v němž žijeme.
 
Jedním z praktických řešeních této situace mohou být orgonity. Orgonit je odlitek složený ze dvou složek,  a to z organické a anorganické hmoty. Organická hmota je tvořena v tomto případě včelím voskem, eventuelně přírodním palmovým voskem nebo přírodní pryskyřicí. Anorganická část orgonitu je složena ze speciálně smíchaných částic vybraných kovů a křišťálu. Dále se uvedená směs může obohatit o šungit, případně o jiné k vybranému účelu vhodné minerály.
 
Organická součást orgonitu přitahuje okolní pránu a energie, jež se šíří v určitých vlnových délkách naším životním prostorem. Tyto vlny pak prostupují i do nitra orgonitu, kde zalitý krystal křišťálu ve směsi anorganických kovových částic je pročišťuje a zharmonizuje je pro člověka pozitivní vlnovou délku. Kovovými částicemi jsou pak tyto vlny pozitivní energie odráženy zpět skrze organikum do prostoru. Vlny této energie jsou již posílené a očištěné od disharmonií a elektrosmogu.
 
Lze ještě doplnit, že orgonit transformuje negativní vlny energie do pozitivních vlnových délek, které mají kladný, harmonický a léčivý účinek na člověka. Příznivě působící energii odráží poté zpět do svého okolí včetně pročištěné a oživené orgonové energie. Při tomto procesu jsou uvolňována kvanta volných elektronů vázajících se na kyslík, a tak je okolí zaplavováno žádoucími zápornými ionty.
 
Jaké jsou konkrétní účinky orgonitů? Neutralizují negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky. Eliminují působení geopatogenních zón na nejnižší možnou hranici. Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu podzemí. Jsou silným zdrojem záporných iontů. Čistí a chrání potraviny v ledničkách. Orgonity podporují a regenerují živé organismy (rostliny, živočichy, člověka). Transformují destruktivní energie; čistí, vitalizují a nabíjí tělo a okolí živou energií. Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem. Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu. Podporují meditace, rozjímání, různé terapie a uzdravování.
 
Nabízíme Vám orgonity osobní, do interiérů i exteriérů. V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek umocňuje.
 
(vytvořeno ve spolupráci s orgonity.cz)