naše produkty nakupujte zde
 

Ženská ekohygiena

Menstruací ke svobodě

Termín akce: 10.3.2017, 18:00  —  10.3.2017, 19:30
300 Kč
Brána k dětem - Kurzovna, Náplavní 11, Praha 2

Na přednášce si popovídáme o základních principech ženské cykličnosti a time managementu, který z této cykličnosti vychází. Jsme ženy a jsme cyklické. V souvislosti s hormonálními proměnami, které v našem těle každý měsíc probíhají, se nám pravidelně mění také naše celková energie a  přístup ke světu. Pravidelně procházíme čtyřmi fázemi: panny, matky, čarodějky a stařeny, které se liší nejen tím, jak se tělesně cítíme, ale také našimi schopnostmi, které vyplouvají na povrch. V každé fázi jinak komunikujeme, máme odlišnou míru otevřenosti nebo intuitivních vhledů, které nám přicházejí zevnitř. Pokud svůj cyklus přijmeme a začneme respektovat jednotlivé fáze, můžeme z nich začít těžit a zapojit jejich výhody do svého života.

Budeme se věnovat tématu volné menstruace. Nejedná se o nic nového, pouze se navracíme k něčemu, co zde bylo odpradávna jako součást života našich předků a stále přetrvává u přírodních národů. Volná menstruace, neboli "bezvložková metoda", je o schopnosti vědomě uvolňovat čípek a vyprazdňovat menstruační krev tehdy, když se to hodí. Není to o tom, že již nikdy nebudu používat vložky (ty jsou často již pouhou pojistkou), ale o nezávislosti na menstruačních pomůckách. Volná menstruace přináší svobodu, větší napojení se na vlastní tělo a spojení s vlastní ženskou podstatou. Na přednášce si probereme možnosti pomůcek, které nám mohou být v době menstruace užitečné.  

Budeme si také povídat o menstruačních rituálech, které podpoří naše vzájemné propojení v kruhu žen a pomůže nám spojit se s vnitřní ženou, přijmout vlastní menstruaci, děkovat za ni a naučit se ji milovat.

Vytvoříme si prostor pro další otázky a témata související s menstruací jako menarché, vědomé milování apod.,  jež vás budou zajímat.

www.branakdetem.cz

27. 4. 2016


Zpět